ទិញផលិតផលដោយផ្ទាល់ពីហាងនិងកសិដ្ឋានចំនួន 35

ជម្រើសសំរាប់ថ្ងៃនេះ


ត្រសក់​ចាវ

កសិម៉ាត
៛ 15,000 /គីឡូ (មិនមាន)

ផលិតផល​ថ្មីៗ


14% OFF
ស្ពៃក្ដោប

សួន ភូមិបៃតង
៛ 6,000 /គីឡូ ៛ 7,000 (មិនមាន)
20% OFF
ពុទ្រា

សួន ភូមិបៃតង
៛ 8,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)

ហាងនិងកសិដ្ឋាន


កសិដ្ឋានគន្ធា

កំពង់ចាម, ចំការលើ


សួន ភូមិបៃតង

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌសែនសុខ


ហាង បន្លែផ្លែឈើ ស្រស់ពិសី

បាត់ដំបង, ក្រុងបាត់ដំបងចុះអុីមែលក្នុងបញ្ជីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី KaseMall