ទិញផលិតផលដោយផ្ទាល់ពីហាងនិងកសិដ្ឋានចំនួន 35

ជម្រើសសំរាប់ថ្ងៃនេះ


ត្រសក់​ចាវ

កសិម៉ាត
៛ 15,000 /គីឡូ (មិនមាន)

ផលិតផល​ថ្មីៗ


14% OFF
ស្ពៃក្ដោប

សួន ភូមិបៃតង
៛ 6,000 /គីឡូ ៛ 7,000 (មិនមាន)
20% OFF
ស្ពៃបូកគោ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 8,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)
ត្រសក់​ចាវ

កសិម៉ាត
៛ 15,000 /គីឡូ (មិនមាន)

ហាងនិងកសិដ្ឋាន


ហាងណៃផេង

ក្រចេះ, ក្រុងក្រចេះ


កសិម៉ាត

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌសែនសុខ


ចំការម្រេច លីហាន

សៀមរាប, អង្គរធំ


កសិដ្ឋានរ៉ាដូ

មណ្ឌលគិរី, កោះញែកចុះអុីមែលក្នុងបញ្ជីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី KaseMall