ទិញផលិតផលដោយផ្ទាល់ពីហាងនិងកសិដ្ឋានចំនួន 36

ជម្រើសសំរាប់ថ្ងៃនេះ


ត្រសក់​ចាវ

កសិម៉ាត
៛ 15,000 /គីឡូ (មិនមាន)

ផលិតផល​ថ្មីៗ


14% OFF
ស្ពៃក្ដោប

សួន ភូមិបៃតង
៛ 6,000 /គីឡូ ៛ 7,000 (មិនមាន)
20% OFF
ពុទ្រា

សួន ភូមិបៃតង
៛ 8,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)

ហាងនិងកសិដ្ឋាន


សិប្បកម្មឥសាន

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌទួលគោក


សួន ភូមិបៃតង

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌសែនសុខ


ហាងណៃផេង

ក្រចេះ, ក្រុងក្រចេះ


កសិដ្ឋានរ៉ាដូ

មណ្ឌលគិរី, កោះញែកចុះអុីមែលក្នុងបញ្ជីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី KaseMall