អង្កផ្កាម្លិះល្អ

លក់​ដោយ: អង្កធម្មជាតិ


ពិពណ៌នា

ជាប្រភេទអង្កនាំចេញ

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: អ្នកលក់ដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2019-01-23 14:09:08


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ឪឡឹករាជ្យលឿង

កសិម៉ាត
៛ 6,500 /គីឡូ (មិនមាន)
ល្ពៅ​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
20% OFF
ពុទ្រា

សួន ភូមិបៃតង
៛ 8,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)