អង្កផ្កាម្លិះល្អ

លក់​ដោយ: អង្កធម្មជាតិ


ពិពណ៌នា

ជាប្រភេទអង្កនាំចេញ

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: អ្នកលក់ដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2019-01-23 14:09:08


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

7% OFF
មាន់ស្រែ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 28,000 /គីឡូ ៛ 30,000 (មិនមាន)
ស្រកីដូង

កសិម៉ាត
៛ 14,000 /កញ្ចប់ (មិនមាន)