គ្រាប់សា្វយចន្ទី

លក់​ដោយ: កសិម៉ាត


ពិពណ៌នា

គ្រាប់សា្វយចន្ទី ធម្មជាតិមកពីចំការអូរដំរីកូន ឃុំកញ្ជរ ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2020-03-26 00:13:59


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

KTS

អង្កធម្មជាតិ
៛ 170,000 /គីឡូ (មិនមាន)
ត្រសក់​ចាវ

កសិម៉ាត
៛ 15,000 /គីឡូ (មិនមាន)
ស្ពៃបូកគោមណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)