ឪឡឹករាជ្យលឿង(លក់ដុំ)

លក់​ដោយ: កសិម៉ាត


ពិពណ៌នា

ឪឡឹករាជ្យលឿង ពូជជប៉ុន ដាំនៅ​មណ្ឌលគីរី ១ផ្លែមានទំងន់​ពី​៨ទៅ១០គីឡូ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2020-03-26 00:11:32


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

25% OFF
ប៉េងបោះ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 6,000 /គីឡូ ៛ 8,000 (មិនមាន)
14% OFF
ស្ពៃក្ដោប

សួន ភូមិបៃតង
៛ 6,000 /គីឡូ ៛ 7,000 (មិនមាន)
KTS

អង្កធម្មជាតិ
៛ 170,000 /គីឡូ (មិនមាន)