ម្រេចស

លក់​ដោយ: ចំការម្រេច លីហាន


ពិពណ៌នា

ម្រេចសខេត្តសៀមរាប មានគុណភាពខ្ពស់ ដាំតាមលក្ខណធម្មជាតិ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: Free of charge

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-05-16 07:28:15


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ឪឡឹករាជ្យលឿង

កសិម៉ាត
៛ 6,500 /គីឡូ (មិនមាន)
ត្រឡាច

ចំការកោះដាច់
៛ 2,500 /គីឡូ (មិនមាន)