ក្ដាមប្រៃសមុទ្រស្រស់

លក់​ដោយ: សិប្បកម្មឥសាន


ពិពណ៌នា

ក្ដាមប្រៃសមុទ្រស្រស់ មកពីខេត្ត កំពត។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-04-28 18:43:52


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

13% OFF
ដូងក្រអូប

សួន ភូមិបៃតង
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
ស្រកីដូង

កសិម៉ាត
៛ 14,000 /កញ្ចប់ (មិនមាន)
20% OFF
ពុទ្រា

សួន ភូមិបៃតង
៛ 8,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)
ពោតបារាំង​​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)