ត្រីព្រួល

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានធម្មជាតិក្រចេះ


ពិពណ៌នា

ត្រីព្រួលធម្មជាតិពីទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះ មួក្បាលមានទំងន់ចាប់ពី១គីឡូកន្លះ​ដល់៦គីឡូកន្លះ។ ដោយការនេសាទមិនបានផលរាល់ថ្ងៃ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការទទួលកក់ទុកជាមុន ហើយនៅពេលនេសាទបាន យើងខ្ញុំនិងទាក់ទងប្រាប់ភ្លាម។
ចំពោះការដឹជញ្ជូនក្រៅពីទីរួមខេត្តក្រចេះ យើងខ្ញុំសូមបន្ថែមសេវ៉ាដឹកជញ្ជូនគឺ ថ្លៃឡាន5000៛ ធុងស្នោធុនកណ្តាល7000៛ នឹងទឹកកក3000៛
សរុប15000៛

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: ក្រចេះ,
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជននៅក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-07-11 19:56:28


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ពោតបារាំង​​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
ត្រសក់​ចាវ

កសិម៉ាត
៛ 15,000 /គីឡូ (មិនមាន)