ស្រកានាគ​ក្រហម

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានរ៉ាដូ


ពិពណ៌នា

ស្រកានាគ​ក្រហម​ពីខេត្តមណ្ឌលគិរី។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-05-11 14:21:42


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ស្រកីដូង

កសិម៉ាត
៛ 14,000 /កញ្ចប់ (មិនមាន)
ម្រេចស

ចំការម្រេច លីហាន
៛ 110,000 /គីឡូ (មិនមាន)