ផ្លែប័រដាក់ដាំ

លក់​ដោយ: DyDy Organic Store


ពិពណ៌នា

ផ្លែប័រធម្មជាតិមកពីដាក់ដាំមណ្ឌលគីរី

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)
TrueMoney​ (ទ្រូម៉ានី)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-07-03 14:27:44


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

7% OFF
មាន់ស្រែ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 28,000 /គីឡូ ៛ 30,000 (មិនមាន)