ហាងទាំងអស់

ចំការភិនភឿន

តាកែវ, គីរីវង់
ចំការ​ពិសី

សៀមរាប, ស្រីស្នំ
Angkor Gap

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌចំការមន
អេសប៉េកា១

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌសែនសុខ
AGRO Nature

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌមានជ័យ
ពិភពបន្លែផ្លែឈើមណ្ឌលគីរី

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌ៧មករា
Baitong Garden - បៃតង ហ្គាដិន

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌទួលគោក
កសិករកសិកម្មបាត់ដំបង

បាត់ដំបង, ថ្មគោល
អង្កធម្មជាតិ

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌទួលគោក
កសិម៉ាត

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌសែនសុខ
គ្រាប់ស្វាយចន្ទី ឡឹងម៉ានុត

កំពង់ចាម, ចំការលើ
កសិដ្ឋានគន្ធា

កំពង់ចាម, ចំការលើ